Rättstavning och talsyntes på iPad

Tillägg för Google Dokument och Office Online

149,00 SEK

Betalas årsvis tills prenumerationen sägs upp

Tillägg för Google Dokument och Office Online

149,00 SEK

Betalas årsvis tills prenumerationen sägs upp

Lokalt installerat program för macOS (Mac)

790,00 SEK

Lokalt installerat program för Windows (PC)

790,00 SEK

Lokalt installerat program för Windows (PC)

790,00 SEK

Lokalt installerat program för macOS (Mac)

790,00 SEK

Lokalt installerat program för Windows (PC)

790,00 SEK

Lokalt installerat program för macOS (Mac)

990,00 SEK