StavLet för Mac

Fungerar ihop med MS Word och Pages som ett separat program

StavLet startas som ett separat program på en Mac. Det fungerar ihop med både ordbehandlingsprogrammen MS Word och Apple Pages. I Pages 5 (och senare versioner) fungerar det emellertid via systemets inbyggda stavningskontroll genom att du ställer in Dansk (Oribi) inuti Pages eller i Macens systeminställningar.

Mac-StavLet-01

Kan ersätta systemets stavningskontroll i program som Mail och Safari

Även i program som Mail, Safari etc. kan StavLet ersätta systemets inbyggda stavningskontroll, så att alla rättningsförslag vid röda och gröna understrykningar kommer från StavLet.

Använd macOS inbyggda talsyntes

Med hjälp av macOS inbyggda talsyntes kan du få text i StavLet-rutan uppläst.

790.00 SEK – Köp