Stava Rex för Mac

Fungerar ihop med Word och Pages som ett separat program

Stava Rex startas som ett separat program på en Mac. Det fungerar ihop med både ordbehandlingsprogrammen Microsoft Word och Apple Pages. I Pages 5 (och senare versioner) fungerar det emellertid via systemets inbyggda stavningskontroll genom att du ställer in Svenska (Oribi) inuti Pages eller i Macens systeminställningar.

Mac-SV-StavaRex-01

Stava Rex kan även ersätta systemets stavningskontroll

Även i program som Mail, Safari etc. kan Stava Rex ersätta systemets inbyggda stavningskontroll, så att alla rättningsförslag vid röda och gröna understrykningar kommer från Stava Rex.

Använd macOS inbyggda talsyntes

Med hjälp av macOS inbyggda talsyntes kan du få text i Stava Rex-rutan uppläst.


Priset avser enanvändarlicens. Vill du köpa en fleranvändarlicens eller teckna serviceavtal?
Kontakta oss!

790.00 SEK – Köp