Stava Rex för Google Docs

Stava Rex är ett rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text.

Stava Rex för Google Docs är ett avancerat rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Stava Rex är framtaget särskilt med tanke på personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, men kan med fördel användas av alla som behöver hjälp med stavning och språkstöd.

30 dagars demo

Prova Stava Rex gratis i 30 dagar! Därefter kan du prenumerera för 149 kr/år.

 

 

Svenska som andraspråk

I vår Google Docs-version kan du få rättningsförslagen översatta till ca 90 andra språk med hjälp av Google Translate. Detta gör att personer med annat modersmål än svenska också har väldigt god nytta av programmet när de skriver på svenska.

stavarex-docs-translations

Klicka på bilden för att starta GIF

Anpassa efter användarens specifika behov

Att komma igång med Stava Rex är väldigt enkelt och det finns stora möjligheter att påverka Stava Rex beteende utefter just dina behov.

stavarex-docs-settings


  • Tillägget kräver att du har ett aktivt konto hos Google (t.ex. Gmail-adress eller Google Docs).
  • Kontakta oss om du vill köpa en fleranvändarlicens (t.ex. till skolor och organisationer).
149.00 SEK – Köp

Betalas årsvis tills prenumerationen sägs upp