SpellRight för PC

Fungerar med de flesta vanliga ordbehandlingsprogram

SpellRight installeras som ett separat program i Windows och fungerar tillsammans med de flesta vanliga ordbehandlingprogram som finns på marknaden. I Microsoft Office fungerar SpellRight som ett tilläggsprogram som du enkelt når och startar via en flik, med namnet Oribi, i verktygsfältet.

PC-SV-SpellRight-01

Rätta text som kopierats till urklipp

Om SpellRight startas via Startmenyn kan programmet även rätta text som kopierats till klippbordet, vilket är bra om du skriver någon annanstans än i ett ordbehandlingsprogram, t.ex i ett mejl eller ute på Internet. Den rättade texten klistras efter rättning över den gamla.

Innehåller ett engelskt lexikon

SpellRight för PC innehåller ett svensk/engelskt-engelskt/svenskt lexikon med definitioner, exempel, information om betydelse och ordklass som ytterligare hjälper användaren att utveckla sitt skrivande på engelska.

PC-SV-SpellRight-02

Använd en externt installerad talsyntes

Har du talsyntes installerad som ett externt program på din PC kan denna användas för att få text i SpellRight-rutan uppläst. De engelska ordförslagen och de svenska översättningarna kan läsas upp på respektive språk.


Priset avser enanvändarlicens. Vill du köpa en fleranvändarlicens eller teckna serviceavtal?
Kontakta oss!

990.00 SEK – Köp