SpellRight för Mac

Fungerar ihop med Word och Pages som ett separat program

SpellRight startas som ett separat program på en Mac. Det fungerar ihop med både ordbehandlingsprogrammen Microsoft Word och Apple Pages. I Pages 5 (och senare versioner) fungerar det emellertid via systemets inbyggda stavningskontroll genom att du ställer in English (Oribi) inuti Pages eller i Macens systeminställningar.

Mac-SV-SpellRight-01

SpellRight kan även ersätta systemets stavningskontroll

Även i program som Mail, Safari etc. kan SpellRight ersätta systemets inbyggda stavningskontroll, så att alla rättningsförslag vid röda och gröna understrykningar kommer från SpellRight.

Använd macOS inbyggda talsyntes

Med hjälp av macOS inbyggda talsyntes kan du få text i SpellRight-rutan uppläst.


Priset avser enanvändarlicens. Vill du köpa en fleranvändarlicens eller teckna serviceavtal?
Kontakta oss!

990.00 SEK – Köp