SchreibRex för PC

Fungerar med de flesta vanliga ordbehandlingsprogram

SchreibRex installeras som ett separat program i Windows och fungerar tillsammans med de flesta vanliga ordbehandlingprogram som finns på marknaden. I Microsoft Office fungerar SchreibRex som ett tilläggsprogram som du enkelt når och startar via en flik, med namnet Oribi, i verktygsfältet.

SchreibRex-notinwordlist

Text som kopierats till klippbordet kan rättas

Om SchreibRex startas via Startmenyn kan programmet även rätta text som kopierats till klippbordet, vilket är bra om du skriver någon annanstans än i ett ordbehandlingsprogram, t.ex i ett mejl eller ute på Internet. Den rättade texten klistras efter rättning över den gamla.

Använd en extern talsyntes

Har du talsyntes installerad som ett externt program på din PC kan denna användas för att text i SchreibRex-rutan uppläst. De engelska ordförslagen och de tyska översättningarna kan läsas upp på respektive språk.


Priset avser enanvändarlicens. Vill du köpa en fleranvändarlicens eller teckna serviceavtal?
Kontakta oss!

790.00 SEK – Köp