Saida för PC

Saida ger dig ordförslag medan du skriver

Saida visar sig som ett programförster som ger ordförslag medan du skriver. Orden infogas med en enkel knapptryckning. Programmet fungerar i alla slags skrivmiljöer, vilket innebär att du kan få stöd precis där du skriver, vare sig det är i ett ordbehandlingsprogram eller i en webbläsare.

SV-Saida

 

Kontakta oss om du vill:

  • Betala via faktura.
  • Teckna serviceavtal.
  • Köpa programmet till 2 – 25 personer.
  • Köpa programmet till fler än 25 personer (t.ex. skolor, företag, kommuner m.fl.).
  • Ha en rabatterad enanvändarlicens då din skola har tecknat serviceavtal.
  • Se fullständig prislista.
1,000.00 SEK – Köp