Oribis program och fördelarna med assisterande teknik i skolan

Läs artikeln om fördelar med digitala hjälpmedel i skolan ovan