Skolor, kommuner och företag

Assisterande teknik & avancerade hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter

för PC, Mac, iPad, Google Dokument & Microsoft Word