Skolor, kommuner och företag

Alternativa verktyg & avancerade hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter

för PC, Mac, Google Dokument & iPad