Saida, SchreibRex, SpellRight etc.

Tyst eller nätverksinstallation

En variant av nätverksinstallation är att göra en komplett installation av programmet. Man ”skjuter ut” installationsprogrammet från en server. Vill man installera programmen ”tyst”, dvs utan att dialogrutor presenteras, kan man använda parametrar till installationsprogrammet. För installation kan man skriva:

Install.exe /sp- /norestart /verysilent

För avinstallation:
C:\Program\StavaRex\UNWISE.EXE /S C:\Program\StavaRex\INSTALL.LOG