SpellRight, Stava Rex

Stava Rex och SpellRight för Mac med Pages 5

För att få Stava Rex & SpellRight att fungera tillsammans med Pages 5 (och senare) måste vår språkmotor läggas till i Apples egen rättstavningsruta, annars kommer inte vår språkmotor kunna få kontakt med texten i dokumentet.

Öppna det dokument du vill rätta och klicka sedan på ”Redigera” -> ”Stavning och grammatik” -> ”Visa stavning och grammatik”.

 

Då kommer Apples egen rättstavningsruta att öppnas och det är i den all rättning kommer att göras.

Ändra i rullistan från ”Automatiskt efter språk” till ”Svenska (Oribi)” eller ”English (Or) (Oribi)” beroende på om du vill rätta svensk eller engelsk text. Glöm inte att klicka i ”Kontrollera grammatik”.

Stava Rex och SpellRight behöver inte startas separat för att detta skall fungera. Så länge programmen är installerade på datorn kommer alternativen i ”Stavning och grammatik” att finnas tillgängliga.

För att påbörja rättningen klickar du på ”Sök nästa”.

Här finns en kort film som visar hur programmen används enkelt i Pages!