Manualer

Manual för Oribi Speak för Chrome

Innehåll

Oribi Speak för Chrome i korthet

Oribi Speak for Chrome är ett tillägg (eng. extension) för webbläsaren Google Chrome och fungerar i Chrome OS (Chromebook), Windows, OS X (Mac) och Linux. Oribi Speak innehåller talsyntes och är därmed ett smart verktyg i den tidiga läs- och skrivutvecklingen, om du stöter på hinder i din läs- och skrivutveckling eller om du helt enkelt vill kunna få text uppläst vid olika tillfällen och i olika situationer. Programmet kan läsa upp markerad text på olika webbsidor, pdf:er och e-böcker eller text som du t.ex. har skrivit i Google Dokument. Oribi Speak använder högkvalitativ talsyntes från Acapela som erbjuder flera olika röster på många olika språk.

Oribi Speak fungerar även som skrivstöd medan du skriver. Detta genom att du kan få direkt uppläsning av bokstavsljud, ord och mening under din skrivprocess, s.k. skriveko. Ljudningen av bokstäver och uppläsningen av ord hjälper dig genom att du får omedelbar återkoppling på det du skriver. Denna återkopplingsfunktion kan stängas av när den inte längre behövs.

Oribi Speaks ordprediktion föreslår ord medan du skriver i t.ex. Google Dokument, i din mejl eller på andra webbsidor. Den smarta felstavningskompensationen gör att du även kan få rätt ord föreslaget fastän du stavat ordet fel.

Använda Oribi Speak

Tillägget Oribi Speak fungerar i webbläsaren Google Chrome och lägger sig som en grön ikon uppe i verktygsfältet för tillägg. Det är med andra ord oberoende av en viss sorts dator. Webbläsaren Google Chrome laddas ner gratis via webbsidan http://www.google.com/intl/sv/chrome/browser/.

Logga in med ditt Googlekonto i Google Chrome för att komma åt dina installerade tillägg. Detta gör du genom att klicka på Google Chromes menyknapp till höger om adressfältet.

Välj därefter Inställningar i listan och Logga in i Chrome. För att talsyntesrösterna och ordprediktionen ska fungera krävs en internetanslutning. Ju snabbare uppkoppling, desto snabbare svarstid.

 

Uppläsningsstöd medan du skriver

När du skriver text i ett dokument, t.ex. i Google Dokument, kan du få din text uppläst medan du skriver med hjälp av Oribi Speaks talsyntes. Talsyntes är en syntetisk röst som kan läsa upp skriven text. Det finns många olika röster på flera olika språk, utöver svenska, att välja på i inställningarna. Detta innebär att du kan få uppläsningsstöd av ord och texter som du skriver på t.ex. engelska, tyska, franska m.m. Varje gång du trycker på mellanslagstangenten läses omedelbart ordet du skrev senast upp. Genom att lyssna på ordet, får du direkt återkoppling på hur du har skrivit ordet. Har du skrivit fel bokstäver och stavat fel, så hörs detta i många fall. Om du vill lyssna på din skrivna text igen markerar du valfritt stycke och klickar på den gröna Oribi Speak-ikonen.

Uppläsning av markerad text på webbsidor

Du kan få text uppläst på olika webbsidor, t.ex. nyhetssidor med hjälp av talsyntesen. Den text du vill få uppläst markerar du med hjälp av musen. För att starta uppläsningen klickar du på den gröna Oribi Speak-ikonen. För att avbryta uppläsningen klickar du på samma ikon igen. Du kan även använda dig av olika kortkommandon för att starta och avbryta uppläsningen. Läs mer under Kortkommandon.

Bokstavsljudning

Med Oribi Speak kan du, utöver att få uppläsning av varje skrivet ord, få ytterligare stöd i din skrivprocess i form av bokstavsljudning kopplade till de bokstäver som trycks ner på tangentbordet. Detta ger den som skriver direkt ljudåterkoppling, vilket kan vara ett viktigt stöd för den som är i sin tidiga läs- och skrivutveckling eller för den som har läs- och skrivsvårigheter. Bokstavsljudningen kräver ingen internetanslutning.

OCR, uppläsning av bilder och pdf:er

I Oribi Speak finns ett ocr-verktyg som gör det möjligt att få text, som du inte kan markera, uppläst. Det är t.ex. text i en bild/foto eller bild/text i förhandsgranskningsläge i Google Drive eller OneDrive.
Högerklicka på Oribi Speak-ikonen och välj OCR. Välj den text du vill få uppläst genom att dra upp en ruta runt texten. Oribi Speak konverterar nu texten till ljud med din förvalda talsyntesröst.

Uppläsning av pdf:er och e-böcker

Pdf:er och e-böcker är av ett annat sorts format än vanliga webbsidor. Här fungerar det vanligtvis inte att klicka på Oribi Speak-ikonen. För att få dessa format upplästa markerar du önskat textavsnitt. Därefter högerklickar du på texten och väljer Oribi Speak-alternativet Läs markerad text i rutan som visas.

Tänk på att uppläsningen inte fungerar i förhandsvisningsläget när du öppnar en pdf från Google Drive eller Gmail. Hämta därför din pdf genom att klicka på Hämta (nedåtpilen) i detta läge. Därefter fungerar det bra att öppna filen och markera texten för att få den uppläst.

Inaktivera Oribi Speaks talsyntes

Om du vill behålla dina valda inställningar med uppläsningsstöd och skrivstöd, men för tillfället stänga av Oribi Speaks talsyntes, kan du inaktivera tillägget. Detta gör du genom att vänsterklicka med musen på Oribi Speak-ikonen samtidigt som du trycker ner Shift-tangenten. Oribi Speak-ikonen blir då gråmarkerad. Samma kommando återaktiverar Oribi Speak. Ett annat alternativ för att inaktivera Oribi Speak är att högerklicka på Oribi Speak-ikonen och avbocka valet Talsyntes aktiv. För att aktivera talsyntesen igen bockar du för detta val igen. Du kan också använda dig av ett kortkommando. Läs mer under InställningarKortkommandon.

Ordprediktion

Oribi Speak innehåller en ordprediktion på språken svenska, engelska, tyska, danska, nynorsk och bokmål. som föreslår ord medan du skriver. En liten blå fyrkant (med vita bokstäver som visas språkval) i Oribi Speak-ikonen indikerar att ordprediktionen är aktiv.

Du kan upp till få nio olika ordförslag redan efter att du endast har skrivit en bokstav (du kan i dina inställningar välja efter hur många tangenttryckningar du vill få ordförslag). För att klistra in ett ordförslag i din text kan du klicka på önskat ord.

Fler inklistringsalternativ

På en PC och Mac kan du klistra in ett önskat ord med tangentbordet genom att klicka Alt + siffra. På en Chromebook klickar du Alt + Shift + siffra. Då klistras ordet in direkt utan att du behöver klicka på det.

Uppläsningsstöd av ordförslag

Om du behöver uppläsningsstöd med talsyntes av de olika ordförslagen, så hovrar du med musen ovanför ett visst ord innan du klistrar in det och klickar på playknappen till höger om ordet.

Få hjälp med rättstavning

Ordprediktionen innehåller även en felstavningskorrektion. Detta innebär att du kan börja stava ett ord fel och ändå få rätt ord föreslaget. T.ex. kan du börja skriva ordet ljushårig med bokstäverna ”jushå”. Om du skriver ord som inte finns med i Oribi Speaks ordlista kommer dessa att presenteras som röda. Du klistrar in dem precis som vanligt.

Skrivfönster där Oribi Speak ännu inte fungerar

Om du befinner dig i ett skrivfönster där Oribi Speaks ordprediktion ännu inte fungerar, visas en röd fyrkant i ikonen istället för den blå.

Inaktivera ordprediktionen

Oribi Speaks ordprediktion kan inaktiveras genom att du klickar i kryssrutan uppe till höger i själva ordprediktionsfönstret. Du kan även högerklicka på Oribi Speak-ikonen och därefter välja att avbocka Ordprediktion aktiv alternativt göra denna inställning direkt under Alternativ – Ordprediktion.

Ingen anslutning

Om Oribi Speak av någon anledning skulle tappa sin åtkomst till servern så blir Oribi Speak-ikonen röd. I detta läge fungerar inte Oribi Speak för tillfället. Prova att uppdatera sidan och kolla din internetuppkoppling eller försök igen lite senare.

Inställningar

För att göra inställningar av uppläsningsstöd, skrivstöd och ordprediktion högerklickar du på Oribi Speak-ikonen. Välj Alternativ.

Sidor i Oribi Speak Inställningar

I vänstermarginalen på inställningssidan finns länkar till olika sidor.

Tal

Klicka på Tal för att komma till tal- och språkinställningar.

Ordprediktion

Klicka på Ordprediktion för att komma till inställningar och beteende för ordprediktionen.

Om Oribi Speak

Här hittar du information som programmet såsom versionsnummer, licensnummer, typ av licens och giltighetstid av licens.

Manual

Klicka på Manual för att komma till Oribi Speaks manual på Oribis hemsida.

Talinställningar

Klicka på Tal i vänstermenyn för att komma åt de olika talinställningarna.

Uppläsningsstöd

Under Uppläsningsstöd väljer du vad du vill ha för sorts uppläsningsstöd. Med Oribi Speak aktiverat kan du när som helst markera en text och få denna uppläst genom att klicka på Oribi Speak-ikonen. För att stoppa uppläsningen klickar du på ikonen en gång till.

Läs upp skrivet ord:
Med denna inställning kommer Oribi Speak läsa upp de ord du skriver efter att du trycker på mellanslagstangenten.

Läs uppskriven mening:
När du skriver en mening och markerar med ett skiljetecken (.!?) att meningen är slut kommer Oribi Speak läsa upp hela meningen efter att du trycker på mellanslagstangenten.

Röst

Under Röst väljer du vilket språk och vilken talsyntesröst som ska läsa din text. Du kan provlyssna på rösten genom att klicka på Test. Texten i denna ruta kan ändras till valfri text. Om du vill använda dig av t.ex. en engelsk talsyntes kan det vara lämpligt att skriva en engelsk text i testrutan för att kunna avgöra hur bra den låter

I slutet av listan med röster presenteras även de talsyntesröster som eventuellt redan sedan tidigare finns installerade på datorn och som finns tillgängliga för Oribi Speak. De på datorn lokalt installerade rösterna presenteras olika beroende på vilket operativsystem som används. De lokalt installerade rösterna kräver ingen internetuppkoppling och kan i vissa fall läsa med kortare fördröjning.

Hastighet

Uppläsningshastigheten regleras med skjutreglaget till önskad hastighet.

Skrivstöd

Skrivprocessen, i den tidiga läs- och skrivutvecklingen eller vid läs- och skrivsvårigheter, kan underlättas av direkt ljudåterkoppling av de skrivna bokstäverna. Bokstavsljudningen består av riktiga inspelade röster och kräver ingen internetuppkoppling.

Läs bokstavsljud vid skrivning

Markera denna ruta om du vill ha uppläsning av varje bokstavsljud medan du skriver.

Språk

I denna rullgardinsmeny väljer du vilket språk och vilken röst bokstavsljudningen ska ha (svensk manlig och kvinnlig, dansk, tysk eller spansk röst). Vid engelskt språkval är det inte bokstavsljuden, utan bokstavsnamnen du hör.

Vokaler

Under Vokaler väljer du vilken slags vokalkvalitet du föredrar. Det går endast att ha en inställning i taget.

  • Ljuda korta vokaler: Om du vill att vokalerna ska ljudas som korta vokalljud väljer du denna inställning.
  • Ljuda långa vokaler: Om du vill att vokalerna ska ljudas som långa vokalljud väljer du denna inställning.

Läs skiljetecken

Klicka i Läs skiljetecken för att få olika skiljetecken som ”.!,?” m.fl. upplästa medan du skriver.

Kortkommandon

Genom att använda kortkommandon på ditt tangentbord behöver du inte använda musen för att starta/avbryta uppläsningen eller aktivera/avaktivera Oribi Speak.

Tala/avbryt tal: Kortkommandot för att starta uppläsning av markerad text är Ctrl + Shift + S. Genom att klicka i rullgardinsmenyn får du upp ytterligare två val av kortkommandon, om du föredrar en annan tangentkombination. Om du vill avbryta uppläsningen trycker du samma tangentkombination igen.

Aktivera/inaktivera: Om du inte vill att Oribi Speak ska läsa upp det du skriver går det att inaktivera tillägget. Detta görs genom kortkommandot Ctrl + Shift + K. För att åter aktivera tillägget trycker du ner samma tangenter igen. Genom att klicka i rullgardinsmenyn får du upp ytterligare två val av kortkommandon, om du föredrar en annan tangentkombination.

Ordprediktionsinställningar

Klicka på Ordprediktion i vänstermenyn för att komma åt inställningar för ordprediktionen.

Ordprediktion

Du slår på/av ordprediktionen genom att klicka på reglaget.

Språk: I rullgardinsmenyn väljer du det språk Oribi Speak ska föreslå ord på. Välj mellan svenska, engelska, tyska, danska, nynorsk och bokmål.

Presentation

Fönster följer markören: Med denna ruta förbockad kommer ordprediktionsfönstret följa med markören medan du skriver. Om du bokar av rutan kommer du att kunna placera fönstret på en fast plats utan att det följer med medan du skriver.

Ordprediktion

Föreslå alltid stor bokstav i början av mening: Med denna ruta förbockad kommer du att få ordförslag med stor bokstav i början av mening, oavsett om du trycker ned Shift-tangenten. Med rutan avbockad föreslås istället ord med liten bokstav (om du inte håller ner Shift-tangenten).

Lägg till mellanslag efter valt ord: Bocka för denna ruta om du vill att programmet automatiskt ska lägga till ett mellanslag efter valt ord. Med rutan avbockad får du själv trycka mellanslag med ditt tangentbord.

Längd på kortaste ord som föreslås: Här kan du reglera hur korta respektive hur långa ord du minst vill ska föreslås. Med en inställning på t.ex. 2, kan du få upp ord som är två bokstäver långa.

Avinstallation

Avinstallation av Oribi Speak görs via Google Chrome-menyn Fler verktyg > Tillägg. Leta upp Oribi Speak for Chrome bland dina tillägg och klicka på papperskorgen till höger om tillägget.