Stava Rex

Integritetspolicy | Tillägg för Microsoft Word

Innehåll

Vad gör vi med din information?

När du installerar ett av våra Word-tillägg, så beviljar du oss tillgång till innehållet i det dokument du för närvarande redigerar.

Vi behöver åtkomst till ditt nuvarande dokument för att kunna kontrollera stavningen. Ingen text lagras på våra servrar och det enda som loggas är olika typer av vanliga felstavningar som våra användare gör. Detta för att kunna förbättra funktionaliteten  i vår språkmotor.

Samtycke

1. Hur får ni mitt samtycke?

När du installerar ett av våra Word-tillägg kommer du att tillfrågas om att godkänna våra villkor innan du kan använda det.

2. Hur tar jag tillbaka mitt samtycke?

Om du ångrar dig efter att du givit ditt godkännande kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att avinstallera tillägget.

Utlämnande

Vi kan komma att lämna ut din personliga information om det finns rättsliga skäl att göra så eller om du bryter mot våra användarvillkor.

Microsoft

Våra tillägg till Microsoft Word levereras via Microsoft AppSource. Du behöver ett Microsoft-konto för att kunna använda våra tillägg och genom att göra så godkänner du deras villkor.  

Tredjepartstjänster

Vanligtvis brukar de tredjepartsleverantörer vi använder endast samla in, använda och lämna ut information i den mån som det är nödvändigt för att kunna utföra de tjänster som de tillhandahåller åt oss.

Däremot, så finns det tredjepartsleverantörer, som t.ex. betalningstjänster och andra transaktionsföretag, som har sina egna sekretessbestämmelser när det gäller den information som vi behöver tillhandahålla till dem för dina köprelaterade transaktioner. För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras sekretesspolicy så att du kan förstå hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer.

Kom särskilt ihåg att vissa leverantörer kan vara belägna i, eller ha faciliteter som har en annan jurisdiktion, än du eller oss. Så om du väljer att fortsätta med en transaktion som involverar en tredjeparts tjänsteleverantörs tjänster, kan din information bli föremål för lagstiftningen i den jurisdiktion där den tjänsteleverantören eller dess anläggningar är belägna.

Om du till exempel befinner dig i Kanada och din transaktion behandlas av en betalningsgateway i USA kan din personliga information, som används för att slutföra transaktionen, vara föremål för offentliggörande enligt amerikansk lagstiftning, inklusive patriotlagen (Patriot Act).

När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredjeparts webbplats eller ansökan, regleras inte längre av denna sekretesspolicy eller våra användarvillkor för webbplatsen.

Länkar

När du klickar på länkar i vår butik kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för sekretesspraxis för andra webbplatser och uppmanar dig att läsa deras sekretessutlåtanden.

Säkerhet

För att skydda din personliga information tar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att det inte är otillbörligt förlorat, missbrukat, åtkomligt, avslöjat, ändrat eller förstört.

Lagring

Tilläggens inställningar lagras lokalt på din maskin, i webbläsarens localStorage. Endast du har tillgång till dina sparade inställningar. 

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy, så läs igenom den ofta. Ändringar och förtydliganden kommer att träda i kraft omedelbart när de visas på hemsidan. Om vår butik förvärvas eller sammanslås med ett annat företag kan din information överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta sälja produkter till dig.

Frågor och kontaktuppgifter

Om du vill: få tillgång till, korrigera, ändra eller ta bort personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information, var god kontakta oss på info@oribi.se, eller brevledes genom vanlig post på:

Oribi AB
Bredgatan 2
222 21 Lund