Oribi Speak

Integritetspolicy | Oribi Speak

Innehåll

1. Vad gör vi med din information?

När du installerar Oribi Speak, så beviljar du oss tillgång till texten du skriver och markerar i din webbläsare under tiden Oribi Speak är aktiverat. Texten du vill ha uppläst skickas över en krypterad anslutning (https) till en server där den blir syntetiserad och sedan tillbakaskickad till din webbläsare i form av en mp3-fil som Oribi Speak sedan spelar upp.

Om du har aktiverat ordprediktionen i Oribi Speak kommer programmet även skicka den text du skriver över en krypterad anslutning till vår server för att kunna ge dig förslag medan du skriver.

Vi sparar aldrig din text på servern. När texten har syntetiserats och skickats tillbaka tas den genast bort. Servern tar heller aldrig emot personlig information om dig, utan känner endast till texten du vill ha uppläst.

När du skriver i ett lösenordsfält (ett HTML-element där type-attributet är satt till “password”) så slutar Oribi Speak att lyssna och har således ingen aning om vad du skriver.

2. Samtycke

Hur får ni mitt samtycke?

När Oribi Speak installeras, blir den som installerar ombedd att godkänna våra villkor innan programmet kan användas. Om du bestämmer dig för att köpa en licensnyckel kommer vi eventuellt behöva få mer information, beroende på hur stort ditt köp är.

Hur tar jag tillbaka mitt samtycke?

Om du ångrar dig efter att du givit ditt godkännande kan du dra tillbaka ditt samtycke genom dessa steg:

  1. Gå till Appar med kontoåtkomst i dina Google-kontoinställningar.
  2. Leta upp och klicka på tillägget.
  3. Klicka på Ta bort åtkomst.

3. Utlämnande

Vi kan komma att lämna ut din personliga information om det finns rättsliga skäl att göra så eller om du bryter mot våra användarvillkor.

4. Google

Oribi Speak för Chrome laddas ned från Chrome Web Store och källkoden sparas sedan på din enhet. För att kunna installera tillägg krävs ett Google-konto och genom att göra så godkänner du deras villkor.

5. Tredjepartstjänster

Vanligtvis brukar de tredjepartsleverantörer vi använder endast samla in, använda och lämna ut information i den mån som det är nödvändigt för att kunna utföra de tjänster som de tillhandahåller åt oss.

Däremot, så finns det tredjepartsleverantörer, som t.ex. betalningstjänster och andra transaktionsföretag, som har sina egna sekretessbestämmelser när det gäller den information som vi behöver tillhandahålla till dem för dina köprelaterade transaktioner. För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras sekretesspolicy så att du kan förstå hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer.

Kom särskilt ihåg att vissa leverantörer kan vara belägna i, eller ha faciliteter som har en annan jurisdiktion, än du eller oss. Så om du väljer att fortsätta med en transaktion som involverar en tredjeparts tjänsteleverantörs tjänster, kan din information bli föremål för lagstiftningen i den jurisdiktion där den tjänsteleverantören eller dess anläggningar är belägna.

Om du till exempel befinner dig i Kanada och din transaktion behandlas av en betalningsgateway i USA kan din personliga information, som används för att slutföra transaktionen, vara föremål för offentliggörande enligt amerikansk lagstiftning, inklusive patriotlagen (Patriot Act). När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredjeparts webbplats eller ansökan, regleras inte längre av denna sekretesspolicy eller våra användarvillkor för webbplatsen.

Länkar

När du klickar på länkar i vår butik kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för sekretesspraxis för andra webbplatser och uppmanar dig att läsa deras sekretessutlåtanden.

6. Säkerhet

För att skydda din personliga information tar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att det inte är otillbörligt förlorat, missbrukat, åtkomligt, avslöjat, ändrat eller förstört.

Lagring

Tilläggens inställningar lagras på din enhet och/eller på Googles server genom API:et chrome.storage. Endast du har tillgång till dina sparade inställningar.

7. Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy, så läs igenom den ofta. Ändringar och förtydliganden kommer att träda i kraft omedelbart när de visas på hemsidan. Om vår butik förvärvas eller sammanslås med ett annat företag kan din information överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta sälja produkter till dig.

8. Frågor och kontaktuppgifter

Om du vill: få tillgång till, korrigera, ändra eller ta bort personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information, var god kontakta oss på info@oribi.se, eller brevledes genom vanlig post på:

Oribi AB
Bredgatan 2
222 21 Lund