StavLet til Mac

Fungerer sammen med MS Word og Pages som et separat program

StavLet startes som et separat program på en Mac. Det fungerer sammen med både tekstbehandlingsprogrammerne MS Word og Apple Pages. I Pages 5 (og senere versioner) fungerer det imidlertid via systemets indbyggede stavekontrol ved at du indstiller Dansk (Oribi) inde i Pages eller i Macens systemindstillinger.

Mac-StavLet-01

 

Kan erstatte systemets stavekontrol i programmer som Mail og Safari

SpellRight kan også erstatte systemets indbyggede stavekontrol i programmer som Mail, Safari etc., således at alle rettelsesforslag ved de røde og grønne understregninger kommer fra SpellRight.

Brug OS X indbyggede talesyntese

Ved hjælp av OSX indbyggede talesyntese kan du få teksten i StavLet-vinduet læst op.


If you would like to do one of the following, please contact us!

  • Pay by invoice.
  • Get a service package.
  • Buy this program for 2 – 25 users.
  • Buy this program for more than 25 users (i.e. schools, companys, municipalities etc.).
  • Get a specific discount.