SpellRight til PC

Fungerar med de flesta vanliga ordbehandlingsprogram

SpellRight installeras som ett separat program i Windows och fungerar tillsammans med de flesta vanliga ordbehandlingprogram som finns på marknaden. I Microsoft Office fungerar SpellRight som ett tilläggsprogram som du enkelt når och startar via en flik, med namnet Oribi, i verktygsfältet.

PC-DK-SpellRight-02

Rätta text som kopierats till urklipp

Om SpellRight startas via Startmenyn kan programmet även rätta text som kopierats till klippbordet, vilket är bra om du skriver någon annanstans än i ett ordbehandlingsprogram, t.ex i ett mejl eller ute på Internet. Den rättade texten klistras efter rättning över den gamla.

Innehåller ett engelskt lexikon

SpellRight innehåller ett engelskt lexikon med definitioner, exempel, information om betydelse och ordklass som ytterligare hjälper användaren att utveckla sitt skrivande på engelska.

PC-DK-SpellRight-01

Använd en externt installerad talsyntes

Har du talsyntes installerad som ett externt program på din PC kan denna användas för att text i SpellRIght-rutan uppläst. De engelska ordförslagen och de danska översättningarna kan läsas upp på respektive språk.


The price applies for a single user license. If you want to purchase a multi user license or get a service package, please contact us!